Children's Day of 2015

Children's Day of 2015

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยกิจกรรมวันเด็กจัดขึ้น 2โซน แยกตามพื้นที่โรงงาน

วันที่ 8 มกราคม 2558 จัดมอบของขวัญให้กับสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่สมุทรปราการ เช่น

  • โรงเรียนในเขตสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
  • อบต.แพรกษา , สถานีตำรวจภูธรบางปู
  • ชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับหน่วยงานท้องถิ่น และจัดมอบของขวัญให้กับสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่ระยอง เช่น

  • ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆ ที่ อบต.เขาคันทรง และ อบต.ตาสิทธิ์ จ.ระยอง
  • มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและเทศบาล ที่ จ.ระยอง