Thai Parkerizing Co., Ltd. supported the 11th Thailand Paper - Folded Airplanes Competition

Thai Parkerizing Co., Ltd. supported the 11th Thailand Paper - Folded Airplanes Competition

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้การสนับสนุน “การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11” ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ องค์การพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคุณมณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (อาวุโส) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณ และได้รับเกียรติมอบรางวัล “ผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม รุ่นทั่วไป” อีกด้วย