คมนาคมทางบก / เครื่องจักร

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เช่น รถยนต์, มอเตอร์ไซต์, รถไฟ, รถไฟฟ้า ฯลฯ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน โดยเฉพาะชิ้นส่วนประเภทโลหะที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การเพิ่มการหล่อลื่น, ลดแรงเสียดทานเพื่อช่วยในการขึ้นรูป, เพิ่มความแข็งแต่ยังคงความเหนียวให้กับชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนานมากขึ้น รวมถึงการเคลือบรองพื้นผิวโลหะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสี และการชุบเคลือบเพื่อป้องกันสนิม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งทางบกและเครื่องจักรกลในปัจจุบันและอนาคต

บริการรับชุบ

ผลิตภัณฑ์เคมี

บริการรับวิเคราะห์

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th