เครื่องมือแพทย์

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีชิ้นส่วนหลากหลายทั้งที่ใช้ภายในร่างกายและภายนอกร่างกายมนุษย์ อุปกรณ์บางชิ้นต้องการเพิ่มความแข็ง หรือเพิ่มการหล่อลื่นด้วยการเคลือบสารหล่อลื่นแบบแข็ง เพื่อทำให้ลดแรงที่ใช้และลดเสียงที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน เช่น เฟืองประกอบเตียงผ่าตัด นอกจากนี้อุปกรณ์บางชนิดอาจต้องมีการรองพื้นด้วยสารเคมีก่อนการทำสีให้สวยงาม เพื่อคุณสมบัติการยึดเกาะของสีที่ดี และยังสามารถช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ด้วย

thaiparker thaiparker 023246600