แม่พิมพ์ / เครื่องมือ

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ  เนื่องจากแม่พิมพ์และเครื่องมือต้องทำงานในสภาวะที่ได้รับแรงกระทำค่อนข้างสูง และมีราคาแพงในการสั่งทำ เพราะมีความเฉพาะตัวในการทำงานแต่ละงานที่แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์และเครื่องมือให้ได้ยาวนานมากที่สุดเพื่อเป็นการลดต้นทุน นอกจากนี้ยังต้องสามารถทำงานขึ้นรูปชิ้นงานออกมาได้แม่นยำตามแบบที่ต้องการ นอกจากวัสดุในการทำแม่พิมพ์และเครื่องมือแล้ว ยังต้องคำนึงถึงกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ด้วย เช่น การอบชุบทางความร้อนหรือการเคลือบผิวแข็งแบบ PVD เพื่อเพิ่มความแข็งที่ผิวให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น รวมถึงสามารถช่วยให้ชิ้นงานไม่เกิดการเชื่อมติดกับแม่พิมพ์ และลดรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขึ้นรูปได้

thaiparker thaiparker 023246600