โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

อุตสาหกรรมวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็กอย่างเช่นอลูมิเนียม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เมื่อนำมาทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ จะช่วยทำให้น้ำหนักรวมของรถยนต์ลดลง ทำให้ประหยัดการใช้พลังงานมากขึ้น จึงทำให้อลูมิเนียมได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงความต้องการเช่นเดียวกับวัสดุประเภทเหล็กคือ ต้องสามารถทนการกัดกร่อนและสามารถทำสีให้สวยงามได้ นอกจากนี้ชิ้นส่วนบางประเภทอย่างคอยด์ทำความเย็นในรถยนต์ก็ต้องการการเคลือบเคมีชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติชอบน้ำ เพื่อลดกลิ่นจากการสะสมของแบคทีเรีย คุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรับปรุงได้โดยการเคลือบสารเคมีปรับสภาพผิวเฉพาะของไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

บริการรับชุบ

ผลิตภัณฑ์เคมี

บริการรับวิเคราะห์

thaiparker thaiparker 023246600