อาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมากมักต้องมีการให้ความร้อนหรือความเย็นในกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนนี้จัดเป็นต้นทุนทางธุรกิจที่สูงตัวหนึ่งและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงทำให้มีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้ความร้อน/ความเย็นให้มากยิ่งขึ้น สามารถทำความร้อนหรือความเย็นได้ทั่วถึง สูญเสียพลังงานในการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็นน้อย ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่มากยิ่งขึ้น เป็นการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและควบคุมคุณภาพที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้โดยสามารถติดตั้งร่วมกับไลน์การผลิตเดิมของลูกค้าหรือทดแทนของเดิมได้เลย 

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th