อิเล็กโทรนิกส์ / เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการคุณสมบัติหลากหลายด้าน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดจนความสวยงาม จึงมีการใช้สารเคมีเพื่อเคลือบเป็นรองพื้นก่อนการทำสีให้สวยงาม ช่วยทำให้สียึดเกาะได้ดี หรือการชุบเคลือบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ให้กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความเป็นฉนวน, ความต้านทานความร้อน, การเพิ่มความแข็งโดยใช้วิธีการอบชุบทางความร้อนหรือการเคลือบผิวแข็ง จนถึงการใช้สารเคลือบหล่อลื่นแบบแข็งเพื่อลดแรงเสียดทานและลดเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยับของชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่มีการทำงาน เป็นต้น

บริการรับวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์เคมี

บริการรับชุบ

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th