อากาศยาน

อุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูง ชิ้นส่วนอากาศยานนอกจากต้องคำนึงถึงวัสดุ, รูปร่าง และขนาดที่ต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงแล้ว คุณสมบัติในการยึดเกาะของสีบนวัสดุประเภทต่างๆ และความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง

thaiparker thaiparker 023246600