ขึ้นรูปเย็น / หล่อลื่น / น้ำมันรีดเหล็ก

การเคลือบสารเคมีบางชนิดลงบนโลหะ ทั้งรูปแบบฟิล์มแข็งหรือน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์ทำให้ชิ้นงานมีความลื่น ลดแรงเสียดทาน ป้องกันการเชื่อมติดระหว่างชิ้นงานกับแม่พิมพ์ในระหว่างการขึ้นรูปหรือการรีดเหล็ก ทำให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้โดยง่าย ลดขั้นตอน ลดเวลา และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ให้ยาวนานขึ้นด้วย

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th