ต้านทานการกัดกร่อน / การเกิดออกซิเดชั่น

ความต้านทานการกัดกร่อนหรือความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับโลหะเพื่อให้มีความสามารถในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์, ความชื้น, ความร้อน, ความเป็นกรด-เบส เป็นต้น โดยการกัดกร่อนเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำหรือความชื้น และออกซิเจน ทำให้เกิดการผุกร่อนเสียหายของโลหะนั้นๆ จนโลหะหมดสภาพการใช้งานก่อนเวลาอันควร หรือเรียกว่าการเกิดสนิม นอกจากนี้การกัดกร่อนจะมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วย ถ้าอุณหภูมิยิ่งสูง การรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับโลหะจะยิ่งรวดเร็ว

เราสามารถชะลอการกัดกร่อนของโลหะได้หลายวิธี โดยวิธีที่เป็นที่นิยม สะดวก และให้ผลดี คือการเคลือบสารบางประเภทลงบนพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันไม่ให้โลหะสัมผัสกับออกซิเจนและความชื้นได้โดยตรง การเคลือบผิวนอกจากจะช่วยเรื่องต้านทานการกัดกร่อนแล้ว ยังทำให้ชิ้นงานมีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกด้วย

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th