ต้านทานการสึกหรอ / ความล้า

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้มีความต้านทานการสึกหรอและต้านทานความล้าได้ดี เนื่องจากต้องทำงานในสภาวะที่ต้องรับแรง ถูกเสียดสี หรือถูกบดอัดตลอดเวลา โดยการสึกหรอของวัสดุเกิดจากการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ของวัสดุเนื่องจากแรงทางกล เป็นผลให้วัสดุนั้นไปสัมผัสกับของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส

ในขณะที่ความล้าของวัสดุเกิดจากการที่มีแรงมากระทำซ้ำๆ เกิดความเค้นสลับกันไปมา จนชิ้นงานเกิดความอ่อนล้าในเนื้อวัสดุ และเมื่อมีแรงมากระทำต่อเนื่องเรื่อยๆ ในที่สุดวัสดุนั้นก็จะแตกหักเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน เช่น เครื่องยนต์ที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา, การสั่นสะเทือนของสปริง เป็นต้น

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th