ต้านทานความร้อน

การชุบแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิ้งหรือการเคลือบสารเคมีบางชนิด สามารถทำให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติต้านทานความร้อนได้เพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อเกิดชั้นไนไตรดิ้งหรือชั้นเคลือบอยู่บนผิวของชิ้นงาน แม้ว่าชิ้นงานนั้นจะถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูงก็จะไม่เสื่อมสลายไปเพราะความร้อน 

บริการรับชุบ

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th