ป้องกันการเกิดคาร์บูไรซิ่ง / การป้องกันเชิงกล / ป้องกันคาร์บอน

ชิ้นงานบางประเภทอาจมีการลักษณะการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติหลายอย่างในชิ้นเดียวกัน เช่น บางส่วนอาจต้องการเพิ่มความแข็ง ในขณะที่บางส่วนต้องการคงคุณสมบัติเดิมของวัสดุนั้นไว้ เราสามารถทำการมาสกิ้ง (Masking) โดยการเคลือบวัสดุบางชนิดบนผิวชิ้นงานตรงส่วนที่ไม่ต้องการให้คาร์บอนซึมเข้าไป ป้องกันการเกิดคาร์บูไรซิ่งเฉพาะส่วนได้

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th