เพิ่มความแข็ง / ความแข็งแรง

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลส่วนใหญ่ต้องทำงานในสภาวะที่ต้องรับแรง ถูกเสียดสี หรือถูกบดอัดตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทนทานต่อสภาวะดังกล่าว จึงต้องนำเหล็กหรือโลหะมาผ่านกระบวนการประเภทต่างๆ เพื่อให้เหล็กมีโครงสร้างที่มีความแข็งเพิ่มมากขึ้น โดยผิวเหล็กจะมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้ หรือสามารถเพิ่มความแข็งโดยใช้การเคลือบผิวแข็งลงบนชิ้นส่วนโลหะโดยตรง วัตถุประสงค์เพื่อให้ชิ้นงานที่แข็งแรง ทนต่อการสึกหรอ สามารถใช้งานได้นาน และทนทานต่อการใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th