ทำให้อ่อนตัว / ปรับขนาดเกรนของโลหะ / ความเหนียว

การทำให้ชิ้นงานโลหะมีความอ่อนตัวและเหนียว โดยลดความเค้นภายใน ขจัดความเปราะ ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวและการบิดตัว เป็นการปรับเกรนในเนื้อเหล็กให้มีความทนทานต่อแรงกระแทกได้มากขึ้น จึงสามารถนำไปทำการกลึง กัด ไส ดัด หรือขึ้นรูปได้ง่าย ชิ้นงานที่ได้จะทนทานต่อการใช้งานหนักในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยไม่แตกร้าว และสามารถใช้งานได้ยาวนาน

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th