เคมีลอกสี / เคมีตกตะกอนสี

เนื่องจากการพ่นสี, ทำสี มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงมีเคมีสำหรับใช้กับห้องพ่นสีหรืองานทำสีโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์คือทำให้ทำความสะอาดง่าย ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์พ่นสีและห้องพ่นสี ได้แก่ น้ำยาตกตะกอนสี ใช้ในห้องพ่นสี เพื่อให้กากสีรวมตัวกันและตกตะกอนลง ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และยังมีน้ำยาล้างสำหรับปืนพ่นสี น้ำยาลอกสีที่ติดบนตะแกรงในห้องพ่นสี รวมถึงน้ำยาลอกสีบนชิ้นงานโดยเฉพาะ โดยไม่ทำลายพื้นผิวของชิ้นงาน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการนำไปเข้ากระบวนการใหม่อีกครั้ง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th