การฆ่าเชื้อและป้องกันพื้นผิว

การสเปรย์สารเคมีบางชนิดลงบนพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, รา และไวรัส หลังจากพ่นแล้วสารเคมียังสามารถเคลือบอยู่บนพื้นผิวของวัสดุ และคงประสิทธิภาพในการป้องกันต่อเนื่องได้ยาวนานอีกด้วย เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีการสัมผัสอยู่บ่อยครั้งและเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู, ราวบันได, เป็นต้น ช่วยป้องกันกลิ่นอับที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ปราศจากสีและกลิ่น ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และไม่ทำลายพื้นผิวของสิ่งของ จึงสามารถใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวัน

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th