การทดสอบการกัดกร่อนและการประเมินประสิทธิภาพของสี

ศูนย์ทดสอบของไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งให้บริการในเรื่องการทดสอบการกัดกร่อนและการประเมินประสิทธิภาพของสี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนของผิวโลหะ, ชั้นเคลือบ หรือชั้นสี โดยจำลองสภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเร่งการกัดกร่อนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อันทันสมัย

ศูนย์ทดสอบของไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งให้บริการในเรื่องการทดสอบการกัดกร่อนและการประเมินประสิทธิภาพของสี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนของผิวโลหะ, ชั้นเคลือบ หรือชั้นสี โดยจำลองสภาวะแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเร่งการกัดกร่อนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อันทันสมัย

ico-feature คุณสมบัติ
  • การทดสอบการกัดกร่อนแบบต่างๆ ได้แก่ Salt spray test (SST), Copper accelerated acetic acid - Salt spray test (CASS), Combined cyclic corrosion test (CCT), Humidity Test, Sea water acetic acid test (SWAAT)
  • การประเมินประสิทธิภาพของสีอื่นๆ ตามมาตรฐานของลูกค้า ด้วยอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น การประเมินการยึดเกาะสีแบบ 100 ช่อง, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องทดสอบ Erichsen เป็นต้น
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • ชิ้นงานเคลือบสีหรือเคลือบผิวด้วยสารเคมีประเภทต่างๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th