การทดสอบทางเชิงกล

การทดสอบสมบัติทางกลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบวัสดุและชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานแต่ละประเภทนั้นมีหน้าที่ไม่เหมือนกัน และทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงมีความต้องการคุณสมบัติทางกลในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น ความแข็งแรง, ความเหนียว, ความแข็ง เป็นต้น การทดสอบสมบัติทางกลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของวัสดุและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

การทดสอบสมบัติทางกลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกแบบวัสดุและชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานแต่ละประเภทนั้นมีหน้าที่ไม่เหมือนกัน และทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงมีความต้องการคุณสมบัติทางกลในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น ความแข็งแรง, ความเหนียว, ความแข็ง เป็นต้น การทดสอบสมบัติทางกลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของวัสดุและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ico-feature คุณสมบัติ
  • ทดสอบความแข็ง
  • ทดสอบความหยาบผิว
  • ทดสอบความหนาของชั้นเคลือบ
  • ทดสอบการยึดเกาะของชั้นเคลือบ
  • ทดสอบแรงเสียดทานและการสึกหรอ
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • ชิ้นงานเคลือบสี, ชิ้นงานอบชุบทางความร้อน, สลักเกลียวและน็อต
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th