การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยข้อกำหนดของสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และชิ้นส่วนยานยนต์จะต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารอันตรายตามที่ระบุไว้ ศูนย์ทดสอบของไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้มีบริการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสารอันตราย SoC และ RoHS โดยใช้เทคนิคการคัดกรองเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียอีกด้วย

เนื่องด้วยข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยการห้ามปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และชิ้นส่วนยานยนต์ ศูนย์ทดสอบของไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้มีบริการวิเคราะห์สารอันตรายตามข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (SoC และ RoHS) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ยังได้พัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC 17025:2005 ในขอบข่ายการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว, แคดเมียม และโครเมียม (Cr6+) ในน้ำยาชุบเคลือบผิวชนิดฟอสเฟต และยังได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา

มาตรฐานคุณภาพ

ไทยปาร์คเกอร์ได้ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต และระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อถือ และวางใจได้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา

  • https://www.thaiparker.co.th/demo/myadmins/product/category/manage.php
  • ISO14001
  • ใบอนุญาตน้ำเสีย_ 5พฤศจิกา64
  • NSC

สอบถามข้อมูลที่คุณต้องการได้เลย!

ติดต่อหาเราได้เลยหากคุณไม่พบคำตอบที่ต้องการ ไม่ว่าคุณจะอยากรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ การทำงานตัวอย่าง หรือแม้แต่ราคา เราก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถาม และหาสินค้าที่ใช่สำหรับคุณ!

ico-feature คุณสมบัติ
  • วิเคราะห์สารอันตรายตามข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (SoC และ RoHS) : แคดเมียม, ตะกั่ว, ปรอท, โครเมียม, โบรมีน, PBB, PBDE
  • วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย : BOD, COD, Total dissolved solids (TDS), Total suspended solids (TSS), pH, อุณหภูมิ, น้ำมันและไขมัน, แคดเมียม, โครเมียม, ทองแดง, ตะกั่ว, แมงกานีส, นิกเกิล, สังกะสี, ไซยาไนด์
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • น้ำยาชุบเคลือบผิวชนิดฟอสเฟต
  • น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600