การวิเคราะห์ทางเคมี

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีครอบคลุมงานวิเคราะห์ทางเคมี ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์สารความเข้มข้นต่ำ, องค์ประกอบทางเคมี, สารปนเปื้อน  และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อันทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีครอบคลุมงานวิเคราะห์ทางเคมี ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์สารความเข้มข้นต่ำ, องค์ประกอบทางเคมี, สารปนเปื้อน  และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อันทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ico-feature คุณสมบัติ
  • วิเคราะห์ธาตุ, สารประกอบ
  • วิเคราะห์โลหะหนัก
  • วิเคราะห์ไอออนบวก, ไอออนลบ
  • วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • ตัวอย่างประเภทของแข็งและของเหลว
  • สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th