การเตรียมแผ่นทดสอบมาตรฐาน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการชุบเคลือบผิวฟอสเฟต ทั้งตามมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นจึงได้มีบริการเตรียมแผ่นทดสอบมาตรฐานแบบชุบเคลือบฟอสเฟต เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประเมินผลในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการชุบเคลือบผิวฟอสเฟต ทั้งตามมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นจึงได้มีบริการเตรียมแผ่นทดสอบมาตรฐานแบบชุบเคลือบฟอสเฟต เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประเมินผลในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในกระบวนการผลิต เช่น กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดหรือยี่ห้อของสี สามารถนำแผ่นมาตรฐานที่ชุบฟอสเฟตแล้วไปทำสีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสีชนิดใหม่เปรียบเทียบกับสีชนิดเก่า หรือกรณีเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน สามารถนำแผ่นตัวอย่างมาชุบฟอสเฟตเพื่อดูประสิทธิภาพการเคลือบ และนำไปประเมินผลในด้านต่างๆ เป็นต้น

ico-feature คุณสมบัติ
  • บริการเตรียมแผ่นทดสอบมาตรฐานแบบชุบเคลือบฟอสเฟต เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประเมินผลในด้านต่างๆ
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • แผ่นทดสอบมาตรฐานแบบ SPCC, SPGA หรือแผ่นตัวอย่างของลูกค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th