ผงสบู่หล่อลื่น / เคมีหล่อลื่น (PULS)

เคมีสำหรับการขึ้นรูปเย็น คือ น้ำยาสำหรับการชุบเคลือบผิวโลหะประเภทหนึ่ง โดยการสร้างชั้นเคลือบที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นและลดแรงเสียดทาน เมื่อนำชิ้นงานไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปเย็น จะช่วยป้องกันการเชื่อมติดระหว่างชิ้นงานกับแม่พิมพ์ในระหว่างการขึ้นรูปหรือการรีดลดขนาด ทำให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้โดยง่าย ลดขั้นตอน ลดเวลา และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ให้ยาวนานขึ้นด้วย


ผงสบู่หล่อลื่น / เคมีหล่อลื่น (PULS)

เคมีสำหรับการขึ้นรูปเย็น คือ น้ำยาสำหรับการชุบเคลือบผิวโลหะประเภทหนึ่ง โดยการสร้างชั้นเคลือบที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นและลดแรงเสียดทาน เมื่อนำชิ้นงานไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปเย็น จะช่วยป้องกันการเชื่อมติดระหว่างชิ้นงานกับแม่พิมพ์ในระหว่างการขึ้นรูปหรือการรีดลดขนาด ทำให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้โดยง่าย ลดขั้นตอน ลดเวลา และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ให้ยาวนานขึ้นด้วย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ผงสบู่หล่อลื่น (Stearate soap lubricant)
  2. PULS (Dry-in-place lubrication)
ico-feature คุณสมบัติ
  • เพื่อช่วยหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานสำหรับการขึ้นรูปแบบเย็น
  • ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการผลิต
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • ท่อและลวด, เพลารับกำลัง (Input Shaft), เฟืองดอกจอกใหญ่ (Side Gear), ปลอกลูกปืนตัวใน (Inner Race), เฟืองโซ่(Sprocket), เฟืองวงล้อ (Ratchet), Pinion (เฟืองเดือยหมู), ปลอก (Sleeve), Flange Water Pump (หน้าแปลนปั๊มน้ำ), Coupling (ประกับเพลา)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th