ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม

ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ได้แก่ น้ำมันป้องกันสนิม, พลาสติกป้องกันสนิม และสารดูดความชื้น เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของชิ้นงาน ลักษณะกระบวนการ และความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม

ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของชิ้นงาน ลักษณะกระบวนการ

และความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

  1. NOX RUST (น้ำมันกันสนิม, แว็กซ์กันสนิม)
  2. PIPAK (พลาสติกกันสนิม), VCI paper (กระดาษกันสนิม)
    *VCI: Volatile corrosion inhibitor
  3. MISSION DRY / KALAHARI DRY (สารดูดความชื้น)
ico-feature คุณสมบัติ
  • สามารถป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถล้างทำความสะอาดออกได้ง่าย, ไม่ทำให้ชิ้นงานสกปรก
  • ไม่จำเป็นต้องใช้สารล้างทำความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ประเภท PIPAK)
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • ชิ้นงานโลหะที่ต้องการการป้องกันสนิมเป็นระยะเวลานาน เช่น ชิ้นงานที่ทำเก็บไว้เป็นสต็อก, ชิ้นงานที่ต้องขนส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น
ประเภทผลิตภัณฑ์

ดูสเปคของประเภท ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ของเราเพิ่มเติมด้านล่าง

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th