เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ (Chemical Controller) เป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมค่าเคมีในกระบวนการเตรียมผิว (Pre-treatment) ด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างสารเคมี, การตรวจวัดค่าสารเคมี และการควบคุมการสั่งเติมเคมี

เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ (Chemical Controller) เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

ตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งการเก็บตัวอย่างสารเคมี, การตรวจวัดค่าสารเคมี และการปรับเติมสารเคมี อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โดยเราสามารถติดตั้งเครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัตินี้ได้ในหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการล้างไขมัน, กระบวนการชุบเคลือบผิว, กระบวนการกัดกรด และ
กระบวนการอื่นๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

ico-feature คุณสมบัติ
 • ใช้การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชและการเปลี่ยนสีในการตรวจวัดค่าสารเคมี 
 • สามารถควบคุมค่าเคมีและสั่งเติมสารเคมีได้ด้วยระบบอัตโนมัติ 
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ เช่น ค่าที่ตรวจวัดได้, ปริมาณสารเคมีที่ปรับเติม เป็นต้น 
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 • มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยระบบจอสัมผัส 
 • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 
 • ช่วยลดปริมาณการใช้เคมีและต้นทุนแรงงาน
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการล้างไขมัน
  ไลน์ผลิตรถยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเตรียมผิว
  ไลน์ผลิตรถยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเคลือบฟอสเฟต
  ไลน์ผลิตรถยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเคลือบเซอร์โคเนียม
  ไลน์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการกัดกรด
  ไลน์รีดลวด,ไลน์รีดท่อ
thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th