เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ (Chemical Controller) เป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมค่าเคมีในกระบวนการเตรียมผิว (Pre-treatment) ด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างสารเคมี, การตรวจวัดค่าสารเคมี และการควบคุมการสั่งเติมเคมี

เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ

เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติ (Chemical Controller) เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

ตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งการเก็บตัวอย่างสารเคมี, การตรวจวัดค่าสารเคมี และการปรับเติมสารเคมี อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โดยเราสามารถติดตั้งเครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัตินี้ได้ในหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการล้างไขมัน, กระบวนการชุบเคลือบผิว, กระบวนการกัดกรด และ
กระบวนการอื่นๆ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

มาตรฐานคุณภาพ

ไทยปาร์คเกอร์ได้ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต และระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อถือ และวางใจได้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา

 • ISO9001
 • ISO14001 (22 Sep 22)

สอบถามข้อมูลที่คุณต้องการได้เลย!

ติดต่อหาเราได้เลยหากคุณไม่พบคำตอบที่ต้องการ ไม่ว่าคุณจะอยากรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ การทำงานตัวอย่าง หรือแม้แต่ราคา เราก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถาม และหาสินค้าที่ใช่สำหรับคุณ!

ico-feature คุณสมบัติ
 • ใช้การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชและการเปลี่ยนสีในการตรวจวัดค่าสารเคมี 
 • สามารถควบคุมค่าเคมีและสั่งเติมสารเคมีได้ด้วยระบบอัตโนมัติ 
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ เช่น ค่าที่ตรวจวัดได้, ปริมาณสารเคมีที่ปรับเติม เป็นต้น 
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 • มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยระบบจอสัมผัส 
 • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 
 • ช่วยลดปริมาณการใช้เคมีและต้นทุนแรงงาน
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการล้างไขมัน
  ไลน์ผลิตรถยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเตรียมผิว
  ไลน์ผลิตรถยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเคลือบฟอสเฟต
  ไลน์ผลิตรถยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเคลือบเซอร์โคเนียม
  ไลน์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องควบคุมค่าเคมีอัตโนมัติสำหรับกระบวนการกัดกรด
  ไลน์รีดลวด,ไลน์รีดท่อ

Benefits of Carbonitriding Heat Treatment

Carbonitriding is one of the processes of gas heat treatment. The process involves the introduction of carbon and nitrogen into the surface of the steel. This process is similar to gas carburizing, which is a process in which carbon is infiltrated into the surface and carburized, then hardened by rapid cooling (Quenching) at a lower temperature. The difference between these two processes is the substance added to the steel surface and the temperature used.

Carbonitriding is a process in which carbon and nitrogen are simultaneously infiltrated into the surface of steel at a temperature of about 800℃ to 880℃, lower than ordinary gas carburizing (850℃ - 940℃). After the part has been heat-treated, then the quenching part is needed to immediately start. Quenching is also the critical step in the carbonitriding heat treatment which can be cool heated metal in water, oil, or air in order to obtain desired material properties. 
You're probably starting to wonder how this difference affects your products. And why is carbonitriding a better alternative? Thai Parkerizing will answer your questions today.

Purpose of Carbonitriding heat treatment process

The purpose of carbonitriding is to create a hard, wear-resistant surface layer while maintaining the toughness of the underlying metal. The carbon and nitrogen atoms form nitrides and carbides in the metal, which are very hard and wear-resistant. However, the hardened case is not an additional layer on top of the steel. The carbonitriding process alters the top layer of the component so the original dimensions are retained. The process is suitable for non-alloy steel and low carbon steel that would not achieve a hardened surface in standard gas carburizing.

thaiparker thaiparker 023246600