MOU Signing

MOU Signing

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ’’การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และรับมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.อนันต์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ คุณจิรวรรณ สุคนธวิท รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามและรับมอบประกาศเกียรติคุณ

thaiparker thaiparker 023246600