Receive a certificate of Authorized Economic Operator (AEO) Certification Awarding Ceremony.

Receive a certificate of Authorized Economic Operator (AEO) Certification Awarding Ceremony.

คุณชนินทร์ ลีวิโรจน์ รองประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อรับรองการเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยอธิบดีกรมศุลกากร ดร.สมชัย สัจจพงษ์

thaiparker thaiparker 023246600