Scholarship 2019

Scholarship 2019

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์ ประจำปี 2562 โดยท่านประธาน Mr.Tatsuya Araki แบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 8 ทุน และระดับอุดมศึกษา 68 ทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย และตอบแทนคืนสู่สังคม ตามนโยบายของบริษัท

thaiparker thaiparker 023246600