Scholarship Ceremony at Parksa Withedsuksa School.

Scholarship Ceremony at Parksa Withedsuksa School.

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย หนึ่งในนโยบายตอบแทนคืนสู่สังคม ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.

thaiparker thaiparker 023246600