Thai Parkerizing Co., Ltd. granted scholarships to needy students.

Thai Parkerizing Co., Ltd. granted scholarships to needy students.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษา 1

จังหวัดอุดรธานี หนองคายและหนองบัวลำภู เป็นจำนวนเงิน 1,248,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของไทย

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th