The 25th Sports Competition of Bangpoo Industrial Society (B.I.S.)

The 25th Sports Competition of Bangpoo Industrial Society (B.I.S.)

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาชอป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557 โดยชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีของพนักงานและสมาชิกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งปีนี้มีบริษัทต่างๆส่งขบวนพาเหรดและทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 60 บริษัท

thaiparker thaiparker 023246600