University's Scholarship 2018

University's Scholarship 2018

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยท่านประธาน Mr. Hayato Hosogane มอบหมายให้รองประธาน Mr. Kunihiko Muramatsu มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์ ประจำปี 2561 แบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 8 ทุน และระดับอุดมศึกษา 70 ทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย และตอบแทนคืนสู่สังคม ตามนโยบายของบริษัท

thaiparker thaiparker 023246600