โลหะ / การผลิต / การป้องกันสนิม

อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะจำเป็นต้องมีการใช้สารเคลือบผิวเพื่อเพิ่มความหล่อลื่น เช่น การเคลือบสบู่โลหะเพื่อใช้ในการขึ้นรูปเย็น, การรีดลดขนาดของท่อและลวด เป็นต้น ซึ่งสารหล่อลื่นเหล่านี้ยังสามารถทำหน้าที่ต้านทานการกัดกร่อน และช่วยยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ให้ยาวนานขึ้นได้อีกด้วย หรือหากชิ้นงานที่เป็นโลหะรูปแบบอื่นก็สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้โดยการใช้น้ำมันป้องกันสนิมประเภทละลายในน้ำ, ในน้ำมัน หรือแบบแว็กซ์  รวมถึงการใช้สารประเภทดูดความชื้น หรือใช้พลาสติก/กระดาษที่มีส่วนผสมของ VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมที่สามารถระเหยได้

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th