ป้องกันการยึดติด / การครูด

การเคลือบสารเคมีบางชนิดลงบนวัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการหล่อลื่นในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ป้องกันการยึดติดของชิ้นงาน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเกิดการเสียดสีกันจนมีอุณหภูมิสูง หรือเสียดสีกันในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ความแข็งแรงหรือความสามารถในการทนต่อความเค้นของวัสดุลดลง เกิดการอ่อนตัวจนทนกับสภาพความเค้นที่เกิดขึ้นไม่ได้ และหลุดออกมาติดกับผิวของวัสดุอีกชิ้นหนึ่ง เช่น แบริ่ง ในขณะที่แบริ่งหมุนจะเกิดความร้อนสูง ส่งผลให้ความแข็งของพื้นผิวลดลง เกิดการไหม้ติดกันระหว่างเม็ดลูกปืนและรางวิ่งเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้น เป็นต้น

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th