รองพื้นสำหรับการทำสี / สารอินทรีย์

การเคลือบสารเคมีบางชนิดลงบนโลหะก่อนการนำไปทำสีหรือทากาวอัดยาง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นรองพื้นให้สีหรือยางยึดเกาะติดกับผิวโลหะได้ดี มีความทนทาน ไม่แตก ไม่หลุดลอก โดยสารเคมีที่ใช้เคลือบเป็นรองพื้น เมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วจะเกิดเป็นชั้นฟิล์มยึดเกาะอยู่บนผิวของโลหะ ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและทำให้ผิวหยาบขึ้น การยึดเกาะกับชั้นสีหรือยางจึงดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสนิมได้ชั่วคราวในระหว่างรอกระบวนการทำสีหรือทากาวอัดยางอีกด้วย

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th