Scholarship Ceremony at Parksa Withedsuksa School 2018

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย หนึ่งในนโยบายตอบแทนคืนสู่สังคม ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th