การทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Test) ด้วยวิธี Salt Spray Test คืออะไร

13 ธันวาคม 2021

ในวงการอุตสาหกรรมนั้นต่างเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้ามากมาย ซึ่งวัสดุที่ถูกนำมาผลิตใช้งานส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโลหะทั้งสิ้น อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ถูกผลิตขึ้นจะต้องถูกใช้งานหนักเบาแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ ก่อนจะนำวัสดุไปแปรรูปเป็นอุปกรณ์ต่างๆ นั้น หากว่าไม่มีการทดสอบที่ได้มาตรฐานก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ มาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Test) วัสดุโลหะ ด้วยวิธี Salt Spray Test กันว่าคืออะไรกันแล้วทำไมถึงสำคัญ ผลจากการทดสอบสามารถช่วยให้ผู้ผลิตสามารถประเมินและเลิกใช้วัสดุที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

การทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Test) คืออะไร

Measure for precision via Unsplash.com

ตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้น ในการผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือสินค้าจำพวกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ หรือวัสดุงานก่อสร้างนั้นต่างถูกผลิตขึ้นมาจากโลหะเสียเป็นส่วนใหญ่ การทดสอบการกัดกร่อนที่ว่านี้จะช่วยทำให้รู้ว่าอุปกรณ์นั้นๆ มีข้อมูลทางเทคนิคอย่างไรและตรงไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้หรือไม่

โดยการทำ Salt Spray Test (การกัดกร่อนไอเกลือ) ก็เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบการกัดกร่อนที่ได้รับความนิยม การทดสอบเหล่านี้จะช่วยทำให้รู้ว่าโลหะนั้นๆ ทนทานต่อการกัดกร่อนจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกจนทำให้ง่ายต่อการผุพังและเกิดสนิมหรือไม่ เป็นข้อมูลที่จะทำให้โรงงานสามารถเลือกได้ง่ายขึ้นว่าจะนำวัสดุใดมาใช้งาน เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์อันสูงสุด

Salt Spray Test คืออะไร

Working in a chamber via Envato Elements License

Salt Spray Test หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า การกัดกร่อนไอเกลือ หรือการกัดกร่อนหมอกเกลือ เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะว่ามีความทนทานต่อการเกิดสนิมเท่าใด เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ การทดสอบจะเป็นการจำลองเร่งให้เกิดการกัดกร่อนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทุกกระบวนการจะถูกทดสอบในห้องปฏิบัติการรวมถึงตู้ทดสอบที่แน่นหนาและได้รับมาตรฐานสากล โดยเราสามารถแบ่งการทดสอบการกัดกร่อน Salt Spray Test ออกเป็น 3 วิธีหลักๆ ด้วยกันดังนี้

1. NSS หรือ Neutral Salt Spray

NSS หรือ Neutral Salt Spray เป็นวิธีการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน สามารถใช้ตรวจสอบได้กับงานทั่วๆ ไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่จะใช้ตรวจสอบสภาพพื้นผิวว่าชิ้นงานนั้นๆ มีความบกพร่องหรือจุดด้อยของการเคลือบผิวสีหรือไม่ ตู้ทดสอบวิธีนี้จะใช้วิธีพ่นหมอกสารละลายเกลือทดสอบลงไป โดยมีอุณหภูมิตู้ทดสอบอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส

2. AASS หรือ Acetic Acid Salt Apray

AASS หรือ Acetic Acid Salt Apray เป็นวิธีการตรวจสอบกับชิ้นงานที่ถูกเคลือบด้วยทองแดง นิกเกิลและโครเมียม รวมถึงงานเคลือบบนอะลูมิเนียมก็สามารถใช้วิธีนี้ในการทดสอบได้ การทดสอบ AASS จะใช้สาร Acetic Acid ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนแรงกว่าสารละลายเกลือแบบแรก โดยมีอุณหภูมิตู้ทดสอบอยู่ที่ประมาณ 50 องศาเซลเซียส

3. CASS หรือ Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray

CASS หรือ Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray เป็นวิธีการตรวจสอบแบบขั้นสูง มักใช้การทดสอบวิธีนี้กับชิ้นงานที่ทนต่อการกัดกร่อนสูงเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการเติมสารละลายกรดลงไปพร้อมกับการผสมตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อที่จะได้เห็นผลการทดสอบที่ชัดเจนที่สุด โดยอุณหภูมิตู้ทดสอบที่ใช้กับวิธีนี้ก็จะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยกัน

มาตรฐาน ASTM B117 คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Salt Spray Test

มาตรฐาน ASTM หมายถึง มาตรฐานสากลที่ผ่านการรับรองจากสมาคม American Society for Testing and Materials (ASTM) และถูกประกาศใช้เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ASTM ถือได้ว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในด้านของระบบการพัฒนามาตรฐาน มาตรฐาน ASTM มีการศึกษาอย่างครอบคลุมวิชาการต่างๆ มากมาย

ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงมาตรฐานในการทำการทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Test) ด้วยวิธี Salt Spray Test ก็เช่นกัน การทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธี Salt Spray Test จะถูกอ้างอิงตามมาตรฐานนานาชาติที่เรียกเป็นรหัสว่า ASTM B117 ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน Salt Spray Test Standard นั่นเอง

มาตรฐาน ISO 17025 คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Salt Spray Test

Use a lab equipment via Envato Elements License

มาตรฐาน ISO หมายถึง มาตรฐานสากลที่ผ่านการรับรองจาก International Organization for Standardization (ISO) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานต่างๆ ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าในการทำการทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Test) ด้วยวิธี Salt Spray Test ก็จะถูกอ้างอิงตามมาตรฐานนานาชาติ ISO 17025 และ ISO 9227 นั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการทำ Salt Spray Test ได้ เช่น มาตรฐาน JIS Z 2371 ซึ่งเป็นมาตรฐานทดสอบการกัดกร่อนการเกิดสนิมโดยหมอกเกลือ เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประเทศญี่ปุ่น (JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standards)

รวมศัพท์ควรรู้ในขั้นตอนการทดสอบ

สำหรับการทดสอบ Salt Spray Test นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีคำศัพท์เฉพาะมากมายที่อาจจะพบเจอได้ โดยเราได้รวบรวมศัพท์ที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่เรียบร้อย

  • Glacial Acetic Acid คือ กรดชนิดหนึ่งหรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในนามหัวน้ำส้ม มีลักษณะเหลวใสไม่มีสี สารนี้สามารถนำไปเจือจางเพื่อทำเป็นน้ำส้มสายชูเทียมได้ เรียกว่ามีความบริสุทธิ์สูง เป็นสารที่ใช้ในการทดสอบ AASS
  • น้ำ DI คือ น้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดไอออนออกไปจนหมด ทำให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ ไม่มีสารหรือเกลือแร่ใดๆ หลงเหลืออยู่ เป็นน้ำที่ใช้ในการทดสอบไม่เหมาะกับการนำมาดื่มในชีวิตประจำวัน
  • สารละลายน้ำเกลือ เป็นหนึ่งในสารสำคัญที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อน โดยปกติแล้วจะเตรียมสารละลายน้ำเกลือต่อน้ำ DI ที่ 5:95 ส่วนด้วยกัน ส่วนเกลือที่ใช้ก็จะเป็นเกลือ Corro Salt ตามที่มาตรฐานสากลกำหนดเท่านั้น

สามารถหาศูนย์ทดสอบการกัดกร่อนได้ที่ใดบ้าง

ประเทศไทยนั้นมีศูนย์ทดสอบการกัดกร่อนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายที่เช่นกันที่มีการทดสอบแบบ Sea Spray Salt ให้บริการ หากใครที่กำลังต้องการทดสอบทั้งการกัดกร่อนและการประเมินประสิทธิภาพของสีจากหน่วยงานเอกชน ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้บริการการทดทอบการกัดกร่อนแบบ Salt Spray Test ตามมาตรฐาน ASTM B117, ISO 7025, ISO 9227 ได้

นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์การกัดกร่อนแบบอื่นๆ อย่าง Humidity Test และ Sea Water Acetic Acid Test (SWATT) และ Combined Cyclic Corrosion Test (CCT) ด้วยเครื่องทดสอบชั้นนำและวิธีที่ละเอียด ทำให้ได้เห็นผลลัพธ์ของวัสดุที่ใช้งานว่าเป็นไปตรงตามสเปคที่ต้องการหรือไม่ เพื่อที่จะจะได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นนั่นเอง

นอกจากการทดสอบการกัดกร่อนโลหะ เรายังผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเคลือบผิววัสดุและชุบเหล็กและโลหะอื่นๆ สำหรับการอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย โดยที่เราคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของวัสดุ และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

thaiparker thaiparker 023246600