19 สิงหาคม 2022
ปลูกต้นไม้ 999 ต้น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) สมุทรปราการ

อ่านต่อ
Scholarship 2019
20 กันยายน 2019
Scholarship 2019

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์ ประจำปี 2562 โดยท่านประธาน Mr.Tatsuya Araki 

อ่านต่อ
OBEC2019
12 มิถุนายน 2019
OBEC2019

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
Thai Parkerizing joins the 127th anniversary of the Ministry of Education.
01 เมษายน 2019
Thai Parkerizing joins the 127th anniversary of the Ministry of Education.

เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกร

อ่านต่อ
University's Scholarship 2018
18 กันยายน 2018
University's Scholarship 2018

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยท่านประธาน Mr. Hayato Hosogane มอบหมายให้รองประธาน Mr. Kunihiko Muramatsu มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

อ่านต่อ
Scholarship Ceremony at the Office of Basic Education Commission (OBEC)
12 มิถุนายน 2018
พิธีมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ
Scholarship Ceremony at Parksa Withedsuksa School 2018
14 กุมภาพันธ์ 2018
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย หนึ่งในนโยบายตอบแทนคืนสู่สังคม

อ่านต่อ
Scholarship Ceremony.
15 กันยายน 2017
Scholarship Ceremony.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยท่านประธาน Mr. Hayato Hosogane มอบหมายให้รองประธาน Mr. Kunihiko Muramatsu มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

อ่านต่อ
Scholarship Ceremony at Nong Khai, Nong Bua Lamphu and Udon Thani.
06 กรกฏาคม 2017
Scholarship Ceremony at Nong Khai, Nong Bua Lamphu and Udon Thani.

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นำโดยท่านประธาน Mr. Hayato Hosogane และกรรมการบริหาร คุณสุพจน์ สุขพิศาล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านต่อ
Scholarship Ceremony at Parksa Withedsuksa School.
02 มิถุนายน 2017
Scholarship Ceremony at Parksa Withedsuksa School.

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ
Scholarship Ceremony at the Office of Basic Education Commission (OBEC).
30 พฤษภาคม 2017
Scholarship Ceremony at the Office of Basic Education Commission (OBEC).

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. was held the annual scholarship ceremony for 2015 year.
15 กันยายน 2015
Thai Parkerizing Co., Ltd. was held the annual scholarship ceremony for 2015 year.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 66ทุนใน 11 มหาวิทยาลัย และ ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 4ทุน ใน 1 วิทยาลัย

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. organized a religious ceremony on 36th years anniversary
20 กรกฏาคม 2015
Thai Parkerizing Co., Ltd. organized a religious ceremony on 36th years anniversary

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี และจัดพิธีมอบรางวัลอายุงานเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 5, 10, 15 ปี  20 ปี และ 25 ปี  ประจำปี 2558   

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. granted scholarships to needy students.
18 มิถุนายน 2015
Thai Parkerizing Co., Ltd. granted scholarships to needy students.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษา 1

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. supports community development.
16 มิถุนายน 2015
Thai Parkerizing Co., Ltd. supports community development.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้นำชุมชน  ที่ร่วมเข้าค่ายอบรมชุมชนสัมพันธ์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน” 

อ่านต่อ
The grand opening Parkerizing Academy
16 มิถุนายน 2015
The grand opening “Parkerizing Academy”

บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “Thaipaker Academy” ที่โรงงานนิคมอุสาหกรรมเหมราช

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. to welcome Khon Kaen Technical College
05 มิถุนายน 2015
Thai Parkerizing Co., Ltd. to welcome Khon Kaen Technical College

คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่โรงงานนิคมอุสาหกรรมเหมราช

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. Donated to earthquake victims in Nepal.
15 พฤษภาคม 2015
Thai Parkerizing Co., Ltd. Donated to earthquake victims in Nepal.

นาย ชนินทร์ ลีวิโรจน์   รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง  จำกัด  เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ในโครงการ 

อ่านต่อ
Chulalongkorn University Held Ceremony To Show Their Gratitude
07 เมษายน 2015
Chulalongkorn University Held Ceremony To Show Their Gratitude

ไทยปาร์คเกอร์ ร่วมพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการะคุณทุนการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ชนินทร์ ลีวิโรจน์ รองประธานกรรมการ 

อ่านต่อ
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering TGGS
25 มีนาคม 2015
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering TGGS

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ่านต่อ
Mahidol University Visited Thai Parkerizing Co., Ltd.
15 กุมภาพันธ์ 2015
Mahidol University Visited Thai Parkerizing Co., Ltd.

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเคมี จำนวน 31ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่โรงงานระยอง นิคมเหมราช

อ่านต่อ
Children's Day of 2015
08 มิถุนายน 2015
Children's Day of 2015
อ่านต่อ
The 25th Sports Competition of Bangpoo Industrial Society (B.I.S.)
14 พฤศจิกายน 2014
The 25th Sports Competition of Bangpoo Industrial Society (B.I.S.)

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาชอป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557 โดยชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

อ่านต่อ
Leadership Development Training for Manager
14 พฤศจิกายน 2014
Leadership Development Training for Manager

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร โดย

อ่านต่อ
Receive a certificate of Authorized Economic Operator (AEO) Certification Awarding Ceremony.
28 ตุลาคม 2014
Receive a certificate of Authorized Economic Operator (AEO) Certification Awarding Ceremony.

คุณชนินทร์ ลีวิโรจน์ รองประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

อ่านต่อ
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557
24 ตุลาคม 2014
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน ณ โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

อ่านต่อ
MOU Signing
05 กันยายน 2014
MOU Signing

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ’’การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. supported the 11th Thailand Paper - Folded Airplanes Competition
24 สิงหาคม 2014
บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้การสนับสนุน “การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11”

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้การสนับสนุน “การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11” ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ องค์การพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อ่านต่อ
Annual Mangrove forest planting
25 กรกฏาคม 2014
Annual Mangrove forest planting

Annual Mangrove forest planting at Bangpu Nature Education Centre every World Environment day

อ่านต่อ
Scholarships to schools in 3 provinces.
05 มิถุนายน 2014
Scholarships to schools in 3 provinces.

Mr.Kentaro Sato, President of Thai Parkerizing Co., Ltd. and his entourage have endowed the scholarships in 2014 academic year.

อ่านต่อ
Ministry of Education Scholarship year 2557
03 มิถุนายน 2014
Ministry of Education Scholarship year 2557

Mr. Chanin Leevirojana, Vice President of Thai Parkerizing Co., Ltd. endowed the needy junior high school students and senior high school students

อ่านต่อ
Mahidol University visited Thai Parkerizing Co., Ltd.
22 มกราคม 2014
Mahidol University visited Thai Parkerizing Co., Ltd.

Undergraduate and professor of Faculty of Science, Mahidol University visited Thai Parkerizing Co., Ltd.

อ่านต่อ
Silpakorn University visited Thai Parkerizing Co., Ltd.
17 มกราคม 2014
Silpakorn University visited Thai Parkerizing Co., Ltd.

Undergraduate and professor of Faculty of Engineering, Silpakorn University visited Thai Parkerizing Co., Ltd.

อ่านต่อ
Thai Parkerizing Co., Ltd. has provided gift for children at school
08 มกราคม 2014
Thai Parkerizing Co., Ltd. has provided gift for children at school

Thai Parkerizing Co., Ltd. has provided gift for children at school and community around company area in National Children’s Day.

อ่านต่อ
Participated in Environmental Good Governance Plant
31 พฤษภาคม 2012
Participated in Environmental Good Governance Plant

Thai Parkerizing Co., Ltd. has been participated in Environmental Good Governance Plant project since 31st May 2012 at Rayong Province

อ่านต่อ
Planting activity
31 พฤษภาคม 2012
Planting activity

Expanded Greenish area for communities around industrial zone by planting at Kho Noi Temple,Tasit sub-distinct, Rayong province.

อ่านต่อ
thaiparker thaiparker 023246600