01

โรงงานอบชุบทางความร้อนและเคลือบผิว

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
(สำนักงานใหญ่, สมุทรปราการ)

+ ผลิตภัณฑ์เคมี
+ อบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส
+ ฟอสเฟต
+ พาลูบ
+ คานิเจน
+ พีวีดี
+ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
570 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12บี ถ.สุขุมวิท
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ico-tel 0-2324-6600, 0-2709-4900
ico-fax 0-2324-6651

02

โรงงานอบชุบทางความร้อน

(ฉะเชิงเทรา)

+ อบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส
188 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ico-tel 0-3857-5187 ico-fax 0-3857-5190

03

โรงงานอบชุบทางความร้อนและเคลือบผิว

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
(ระยอง)

+ ผลิตภัณฑ์เคมี
+ อบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส
+ ฟอสเฟต
+ พาลูบ
+ เดลต้า เอ็มเคเอส
+ อิโซไนต์/QPQ
+ ไฮโดรฟิลิก
+ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต.ตาสิทธิ์,
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ico-tel 0-3365-8800 ico-fax 0-3365-8883

04

โรงงานเคมี

(สมุทรปราการ)

+ ศูนย์ขนส่งเคมี
619 หมู่ 4 นิคอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8เอ ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
ico-tel 0-2324-6600, 0-2709-4900
ico-fax 0-2324-6651

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

thank-contact
Thank you for your request
We have received your information.
We will investigate and contact you back.
thank-contact
お問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせを受け付けました。
お問合せ内容を確認後、担当者よりご返事をさせて頂きます。暫くお待ちください。
thaiparker thaiparker 023246600
thaiparker thaiparker 023246600