บริการรับวิเคราะห์

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการเตรียมผิวโลหะและการอบชุบทางความร้อน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า โดยขอบเขตของงานวิเคราะห์และทดสอบครอบคลุมทั้งทางด้านเคมี, ด้านโลหะวิทยา และด้านสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 17025 บริการของเราพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย และปากีสถาน

search_icon ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราโดยเลือกไอคอนของการค้นหาตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการค้นหาตามลักษณะการใช้งาน

ค้นหาตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ค้นหาตามลักษณะการใช้งาน
thaiparker thaiparker 023246600