ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการเคลือบเตรียมผิว, การเคลือบป้องกันสนิม และการอบชุบทางความร้อน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ยังได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

วันที่ก่อตั้ง: 20 กรกฎาคม 2522
ทุนจดทะเบียน: 28,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้นหลัก: บริษัท นิฮอนปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด, บริษัท เอ.พี. โฮลดิ้ง จำกัด, เอ็มยูเอฟจี พาร์ทิสซิเพชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เพื่อให้การตอบสนองต่อลูกค้าเป็นไปอย่างทั่วถึง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งโรงงานอยู่ใน 3 นิคมอุตสาหกรรมหลัก ดังนี้

 • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • สำนักงานใหญ่
  • โรงงานเคมีภัณฑ์
  • โรงงานเตรียมผิวโลหะและอบชุบทางความร้อน
  • ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย
 • นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
  • โรงงานอบชุบทางความร้อน
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
  • โรงงานเตรียมผิวโลหะและอบชุบทางความร้อน
  • ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ดำเนินกิจการใน 3 ธุรกิจหลัก

 • ผลิตภัณฑ์เคมี
  ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคลือบเตรียมผิวโลหะ, ผลิตภัณฑ์เคลือบป้องกันสนิม และอื่นๆ
 • บริการรับชุบ
  บริการชุบเตรียมผิวโลหะและบริการอบชุบทางความร้อน สำหรับโลหะชนิดต่างๆ
 • บริการรับวิเคราะห์
  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านเคมี, โลหะวิทยา และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดย บริษัท นิฮอนปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น

year-1979
year-1979

โรงงานเคมีภัณฑ์, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2522
line-milestone-l
2537
line-milestone-r
year-1994
year-1994

ศูนย์ทดสอบ, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

year-1997
year-1997

โรงงานเตรียมผิวโลหะและอบชุบทางความร้อน, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2540
line-milestone-l
2545
line-milestone-r
year-2002
year-2002

โรงงานอบชุบทางความร้อน, นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

year-2004
year-2004

ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2547
line-milestone-l
2550
line-milestone-r
year-2007
year-2007

โรงงานเคมีแห่งใหม่, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

year-2009
year-2009

โรงงานเตรียมผิวโลหะและอบชุบทางความร้อน, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

2552
line-milestone-l
2554
line-milestone-r
year-2011
year-2011

ศูนย์บริการขนส่งสินค้า, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

year-2013
year-2013
 • ศูนย์ทดสอบกลางระยอง, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 • ศูนย์เทคโนโลยีการผลิต, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
2556
line-milestone-l
2557
line-milestone-r
year-2014
year-2014

โรงงานเตรียมผิวโลหะ: นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

year-2018
year-2018

โรงงานอบชุบทางความร้อนแห่งใหม่, นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

2561
line-milestone-l
2522
year-1979

โรงงานเคมีภัณฑ์, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2537
year-1994

ศูนย์ทดสอบ, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2540
year-1997

โรงงานเตรียมผิวโลหะและอบชุบทางความร้อน, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2545
year-2002

โรงงานอบชุบทางความร้อน, นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

2547
year-2004

ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2550
year-2007

โรงงานเคมีแห่งใหม่, นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2552
year-2009

โรงงานเตรียมผิวโลหะและอบชุบทางความร้อน, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

2554
year-2011

ศูนย์บริการขนส่งสินค้า, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

2556
year-2013
 • ศูนย์ทดสอบกลางระยอง, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
 • ศูนย์เทคโนโลยีการผลิต, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
2557
year-2014

โรงงานเตรียมผิวโลหะ: นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

2561
year-2018

โรงงานอบชุบทางความร้อนแห่งใหม่, นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

thaiparker thaiparker 023246600