นโยบายบริษัท

policy
policy
นโยบายคุณภาพ
  • ยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบควบคุมคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย, Compliance และกฎระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นสร้างบริษัทที่ซื่อสัตย์และจริงใจ
thaiparker thaiparker 023246600